Kommunalt vatten till Håstad

Lunds kommun har 23 april, 2015 beslutat att Håstad ska få kommunalt vatten med start 2017. Detta är ett led i Lunds kommuns arbete för att förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag och att säkra vattenförsörjningen. Vi är många i byn som har grävda brunnar med varierande vattenkvalitet och detta beslut är för många välkommet.

Postat Kategorier Håstad