Kommunalt vatten i Håstad

Information från VA-Syds hemsida. Här kan du följa uppdateringar om arbetet med kommunalt vatten i Håstad.

https://www.vasyd.se/Driftinfo/Arbete-i-gatan/VA-utbyggnad-Hastad


Skrivelse till VA-Syd
I november 2020 skickades en skrivelse till VA-Syd från de boende i Håstad. Nedan finns denna skrivelse samt svar från VA-Syd.

I november 2020 skickades en skrivelse till VA-Syd från de boende i Håstad. Nedan finns denna skrivelse samt svar från VA-Syd.