Fiber i Håstad

6 Juli 2017

Projektuppdatering

Nu lyser det i fibertrådarna! En kortare tid kan vi surfa utan abonnemang, men därefter får man teckna abonnemang med tjänsteleverantör på Zmarket. Surfa lugnt i sommar!

4 Maj 2017

Projektuppdatering

Nu närmar sig projektslutet. Borrning under stambanan är bestämd om kommer snart att ske. Direkt därefter görs de avslutande fiberblåsningarna och fibersvetsningarna.

30 Januari 2017

Projektuppdatering

Dokumentation, tillstånd och entreprenörer är klara och redo för att kunna avsluta projektet. Nu inväntas bara att Trafikverket ska ge ett datum för tillstånd att trycka (styrborra) under stambanan och när det är klart kommer den sista fibern att blåsas och svetsas till fastigheterna.

21 December 2016

Projektuppdatering

Tryckningen under stambanan har blivit fördröjd och kommer att ske nästa år. Ny uppdatering kommer här i början av nästa år. God jul och gott nytt år!!

15 Augusti 2016

Projektuppdatering

Grävningsarbetet är helt klart och nu återstår tryckning under viadukten in till vår by. I det ursprungliga projektunderlaget som entreprenören erhöll framgick det att det skulle finnas ett befintligt rör under viadukten. Men det visade det sig innan sommaren att detta rör inte fanns i verkligheten…, varför entreprenören då sökte tillstånd att utföra en styrborrning under järnvägen. Tyvärr så är Trafikverkets handläggning av ansökningar minst tre månader, varför projektet stått still en tid nu. Förhoppningsvis kommer tillståndet från Trafikverket i mitten av nästa månad, varefter det enbart återstår installationsarbetet i fastigheterna.

 

24 Maj 2016

Projektuppdatering

Grävningsarbetet är nu i stort sett klart och det återstår bara matning sträckan mellan Örtofta och Håstad. Därefter kommer blåsning av stamfiber och kundfiber påbörjas under juni månad.

 

11 April 2016

Projektuppdatering

Grävningsarbetet är i full gång och större delen av grävningsarbetet i Håstad är nu genomfört med enbart små sträckor kvar. Just nu håller grävarna på att gräva ifrån Kvarnvik mot Vadmöllan för att sedan ta sig vidare mot Lilla Håstad.
När grävningsarbetet är helt genomfört kvarstår två moment: Blåsa fiber till fastigheterna och installation i hemmen. En mer noggrann återställning av vägarna kommer också att göras.

 

3 Mars 2016

Projektet flyter på enligt planerna

Som de flesta Håstad-bor har sett är grävning och nedläggning av fiberslang i våra vägar och på våra tomter i full gång. Allt flyter hittills på enligt planerna. När detta är helt klart kommer mediaomvandlare monteras i varje fastighet på plats som fastighetsägaren anvisar. Till sist blåses fiber in i slangarna och ”svetsas” i fastighetens mediaomvandlare. Därefter är fibernätet tekniskt färdigt för att tas i bruk.

 

20 Oktober 2015

Fibernätverk byggs i Håstad under 2016!

Fibergruppen AB har bedömt att utbyggnad av ett fibernät i Håstad, Vadmöllan och Lilla Håstad för framtidens kommunikation är möjligt att genomföra till ett konkurrenskraftigt pris! När Fibergruppen grävt och byggt färdigt nätet i vår by kommer det att ägas av Telia Skanova som kommer att garantera ett driftsäkert fibernät. Kommunikationen i vårt nät kommer att drivas av Zitius AB som då tillhandahåller ett öppet och konkurrensutsatt nät där vi som kunder i Håstad själv kan välja olika tjänster från olika leverantörer via en portal som heter Qmarket  (http://qmarket.se)

FibreBroadband

Varför fiber till våra hushåll?

Framtidens, och i stor utsträckning även dagens, kommunikation kräver kapacitet och hastighet som enbart fiber kan ge. Ett fibernät ger möjlighet till all elektronisk kommunikation ett hushåll behöver, såsom internet, tv och telefoni till bra priser. Framtidens mobila internet kommer vara beroende att ett väl fungerande fibernät i hela Sverige. Koppar-nätet läggs ner i jämnt takt, till och med i våra grannbyar, och i en inte alltför avlägsen framtid kan vi förvänta oss att varken fast telefoni eller adsl-internet uppkoppling fungerar längre. Det är inte heller helt osannolikt att även marksänd och satellit-tv kommer att försvinna på sikt. Nätet som kan komma att byggas i Håstad kommer att ha hastighet och kapacitet som tillfredställer även de mest krävande användarna. Dessutom är det i utbyggbart i framtiden till högre hastighet och kapacitet utan att man behöver gräva ner ny fiber.

Missa inte denna chans att få fiber in till ert hus!

Skriv ut och fyll i beställningsformuläret nedan och lämna till Ulf Nilsson på Smedsbovägen 10, så samordnar han inlämnande av beställningar tillsammans med Vadmöllan och Lilla Håstad. För att påskynda byggstart och möjligheter till ROT-avdrag under 2015 krävs att tillräckligt många beställningar kommer in snarast:Untitled

→Beställningsformulär Fibergruppen

→Fibergruppens_Allmanna_Villkor