Information om Södra stambanan och höghastighetstågen

Yttrande från Lunds kommun till Trafikverket 22 mars 2021: https://www.lund.se/trafik–stadsplanering/byggprojekt/jarnvagen-och-lund/aktuellt-lund-c/2021/lunds-kommun-avfardar-station-vid-pilsaker/

Information på Lunds kommuns hemsida finns här: https://www.lund.se/trafik–stadsplanering/byggprojekt/jarnvagen-och-lund/hoghastighetsjarnvag-lund-hassleholm/

Information på Trafikverkets hemsida finns här: https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/

Kommunalt vatten i Håstad

Information från VA-Syds hemsida. Här kan du följa uppdateringar om arbetet med kommunalt vatten i Håstad.

https://www.vasyd.se/Driftinfo/Arbete-i-gatan/VA-utbyggnad-Hastad


Skrivelse till VA-Syd
I november 2020 skickades en skrivelse till VA-Syd från de boende i Håstad. Nedan finns denna skrivelse samt svar från VA-Syd.

I november 2020 skickades en skrivelse till VA-Syd från de boende i Håstad. Nedan finns denna skrivelse samt svar från VA-Syd.