Kommunalt vatten till Håstad

Lunds kommun har 23 april, 2015 beslutat att Håstad ska få kommunalt vatten med start 2017. Detta är ett led i Lunds kommuns arbete för att förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag och att säkra vattenförsörjningen. Vi är många i byn som har grävda brunnar med varierande vattenkvalitet och detta beslut är för många välkommet.

Postat Kategorier Håstad

Natursnok – Smågnagare

En solig vårdag i April tog vi cyklarna till vindskydden i Väggarp för att titta på smågnagare. Kvällen innan hade vi placerat ut fångstfällor runt vindskydden och hoppades att det skulle finnas något för barnen att hitta.  Barnen fick leta efter varsin fälla och gissa om det var spännande när fällorna innehöll skogsmöss, sorkar och en och annan skalbagge. Jackpott! På elden ställde vi murrikkan och gjorde tacos vilket uppskattades av både vuxna och barn.

”Håll Håstad rent”

Ni minns säkert den gamla kampanjen ”Håll Sverige rent”; ett nationellt krafttag att städa upp i Sverige och att införa lite skräpvett i svenska folket. Under påsken gjordes en spontan insats för att städa i Håstad. Utrustade med två  rullebör tog vi ett varv i Håstad för att avlägsna det som andra slängt över axeln. Snyggt och rent och en trevlig plats att vara på, kort och gott, Håstad.