Information om Södra stambanan och höghastighetstågen

Yttrande från Lunds kommun till Trafikverket 22 mars 2021: https://www.lund.se/trafik–stadsplanering/byggprojekt/jarnvagen-och-lund/aktuellt-lund-c/2021/lunds-kommun-avfardar-station-vid-pilsaker/

Information på Lunds kommuns hemsida finns här: https://www.lund.se/trafik–stadsplanering/byggprojekt/jarnvagen-och-lund/hoghastighetsjarnvag-lund-hassleholm/

Information på Trafikverkets hemsida finns här: https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/

Kommunalt vatten i Håstad

Information från VA-Syds hemsida. Här kan du följa uppdateringar om arbetet med kommunalt vatten i Håstad.

https://www.vasyd.se/Driftinfo/Arbete-i-gatan/VA-utbyggnad-Hastad


Skrivelse till VA-Syd
I november 2020 skickades en skrivelse till VA-Syd från de boende i Håstad. Nedan finns denna skrivelse samt svar från VA-Syd.

I november 2020 skickades en skrivelse till VA-Syd från de boende i Håstad. Nedan finns denna skrivelse samt svar från VA-Syd.

Håstad genom tiderna

Vad stod det på den nu försvunna Håstadrunstenen som avbildades 1744? Var låg gårdarna före storskiftet? Hur såg husen ut för 100 år sedan?
Här kan du djupdyka i Håstads historia med hjälp gamla kartor och foton från förr sammanställda i tre pdf-filer av Ma och Anders.

Historier om Håstad: Del 1 – Historiska kartor och några viktiga årtal

Historier om Håstad: Del 2 – Gamla och nya foton på husen i Håstad

Historier om Håstad: Del 3 – Husen i Håstad fortsättning

Smedjan i Håstad
Skifteskarta över Håstad by från 1777

Lyckad växtloppis igen

Årets växtloppis blev mycket lyckad. Solen sken och besökarna strömmade till. Vi hade också ett tiotal externa säljare som dök upp.

Tykarpsgrottan

I dag gjorde HFK en utflykt till Tykarpsgrottan (gruva). Ett 20-tal medlemmar trotsade mörkret i gruvan och fick förutom en massa kalk se en vattenfladdermus som klängde sig fast vi gruvans tak. Av Sveriges 19 fladdermusarter finns 8 i Tykarpsgrottan  och bl.a. kan man se den långörade fladdermusen som under sin vintervila i grottan fäller in sina långa öron under vingarna.